ef ef

Houslová soutěž Archetti in Moravia

Houslová soutěž pro neprofesionální houslisty mladší 16-ti let

5. ročník - Kroměříž květen 2015

Volba zobrazení:

Volba jazyka:

vyhlášení 5. ročníku

Základní umělecká škola Kroměříž

Ve dnech 30. a 31. května 2015 pořádala Základní umělecká škola Kroměříž 5. ročník soutěže Archetti in Moravia. Soutěž je pořádána za podpory Zlínského kraje pod záštitou ing. Ladislava Kryštofa, radního Zlínského kraje pro oblast kultury. Tato houslová soutěž je určena pro houslisty mladší šestnácti let, kteří nestudují a ani neabsolvovali hru na housle jako hlavní obor studia na škole středního, případně vyššího stupně.

V roce 2009 poskytl soutěži záštitu houslový virtuóz Josef Suk (Viz).

Soutěž se koná za finanční podpory Města Kroměříže. Záštitu vyjádřil soutěži starosta města Mgr. Jaroslav Němec.

Cílem soutěže je motivovat žáky ke studiu, přiblížit výsledky jejich úsilí veřejnosti a podpořit tak zájem o hru na housle ve společnosti.

Pro vítěze jednotlivých kategorií jsou připraveny tyto ceny:

Kategorie »Začátečník«1 000 Kč(1. cena)
Kategorie »Pokročilý«2 000 Kč(1. cena)
Kategorie »Budoucí Mistr«5 000 Kč(1. cena)
 3 000 Kč(2. cena)
 2 000 Kč(3. cena)

Jeden soutěžící - patrně vítěz kategorie Budoucí Mistr - bude mít možnost vystoupit na koncertě s orchestrem jako sólista.

Spolupořadatelé soutěže:

Váš prohlížeč nepodporuje javascript! Stránka nemusí být zobrazena správně.  Poslední aktualizace stránek: 30. 06. 2015
RSS